De weg vragen en navigeren

De weg vragen en navigeren in de Portugese taal.

Pedindo o caminho e navegar De weg vragen en navigeren
Estamos perdidos We zijn de weg kwijt
Onde é ...? Waar is/bevindt zich ...?
Como devo ir? Hoe moet ik gaan/lopen/rijden?
Esquerda Links
Vire a esquerda Ga linksaf
Certo Rechts
Vire à direita Ga rechtsaf
Em frente de Tegenover
Atrás Achter
Próximo a Naast
No fim da rua Aan het eind van de straat
Pegue a primeira estrada Neem de eerste weg
Vai em frente Ga alsmaar rechtdoor
Atravesse a praça Steek het plein over
É muito longe Het is ver (weg)
Está fechado Het is dichtbij
Fica a 5 minutos a pé Het is 5 minuten te voet
É cerca de 10 minutos de distância Het is hier ongeveer 10 minuten vandaan

Delen met vrienden