Een kamer reserveren

Een kamer reserveren in de Portugese taal.

Para reservar um quarto Een kamer reserveren
Como posso estar a serviço? Waar kan ik u mee van dienst zijn?
O que você gostaria? Wat wenst u?
Gostaria de reservar um quarto Ik wil graag een kamer reserveren
Vou colocá-lo vale com reservas Ik verbind u met Reserveringen
Me desculpe, não existem Het spijt me, we hebben er geen meer
Temos apenas uma esquerda We hebben er nog maar één
O quarto é gratuito De kamer is vrij
Para quando? Voor wanneer?
De 10 a 17 de Julho Van 10 tot 17 juli
Por quantas noites? Voor hoeveel nachten?
Em nome de quem? Op wiens naam?
Você pode me enviar uma confirmação? Kunt u mij een bevestiging sturen?
Por fax / telefone / e-mail Per fax / telefoon / e-mail

Delen met vrienden